Upoznajte Google Cloud, optimizujte troskove, olakšajte administraciju i unapredite sigursnost i unapedite vaš IT sistem

  • Biznis email sistem @powered by Gmail
  • Cloud alati za produktivnost
  • 30 GB cloud prostora na Google Drive
  • Real-time kolaboracija sa Docs & Sheets
  • Video konferencija sa Meet i Hangout chat
  • Napredni sigurnosni sistem by Google

Odrzavanje IT sistema

Brigu o Vašem IT sistemu prepustite profesionalcima. Mi vam omogućavamo kontiuniran rad i prevenciju problema. 

Mi se trudimo da sto bolje upoznamo Vaš poslovni sistem kao i poslovne procese

Rad na Vašem projektu

Naš tim profesionalaca na osnovu analize stanja i potreba Vaše firme pravi predlog za unapređenje i optimizaciju Vašeg sistema

Finalizacija projekta

Projekat je spreman za implementaciju. U dogovoru sa klijentom, radimo implementaciju i praćenje rezultata.